Marxistisk teori

Detta blogginlägg är skrivet av Bokkoll.

Utgångspunkten för marxistisk litteraturteori är Karl Marx och Fredrich Engels teorier om samhället och historien. Karl Marx är mest känd som politisk och ekonomisk tänkare, men han var precis som Engels även intresserad av litteratur. Det här är en anledning till varför hans skrifter har kommit att vara betydelsefulla för litteraturvetenskaplig teoribildning. Men det är viktigt att skilja mellan marxistisk…

Läs hela inlägget av Bokkoll här –> Marxistisk teori