Kvinnliga pionjärer inom litteraturen

Detta blogginlägg är skrivet av Enligt O.

Josefin Olevik leder ett seminarium som fokuserar på kvinnor som gått mot strömmen och inte sällan betalat ett högt pris för det. Gästerna har alla skrivit böcker om klassiska kvinnor. Anna Williams berättar i Diktarhjärtat om Lotten von Kræmer som var aktuell under en stor del av 1800-talet. Hon drev bland annar frågan om kvinnlig rösträtt. Katarina Bjärvall har skrivit…

Läs hela inlägget av Enligt O här –> Kvinnliga pionjärer inom litteraturen