Individens åsiktsfrihet och yttrandefrihet väger lätt i klanväldet

Detta blogginlägg är skrivet av Bokhyllan.

FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna handlar om yttrandefriheten, artikel 19:”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”Språkröret Stenevi från talarstolen:”Jag tillhör en klan. En väldigt stark matriarkalt styrd klan.…

Läs hela inlägget av Bokhyllan här –> Individens åsiktsfrihet och yttrandefrihet väger lätt i klanväldet