GÄSTPOESI | ”Montmartre” av Eliazon

Detta blogginlägg är skrivet av Amandas minnen.

vaknaren morgontrött på allförnumstighetoch yttringarav elände i världenlängtar tillbakatill en ungdomstidatt åter kunna gåvid Själlands stränderhöra hur havsfrunslår in vågornamot strandenbesöka ettantikvariat iHelsingör ellerKöpenhamnmed analytisklitteraturpsykoanalys ochexistentialismmöta Jean-Paul Sartre’sbarnsliga anleteoch viltskelande blicknjuta Simonede Beauvoir’sandra könJacques Lacansborromeiskaringar drömmer omden vackra västkustenpå Jyllandvågorna från Atlantenvilka slår inskapar farligaströmmarblåst i håret ochsanddynernasböljande kaskadervärmen från solenmänniskornasom kör nertill strandeni sina bilarparkerarslår upppicknickkorgaroch filtar ien svunnen…

Läs hela inlägget av Amandas minnen här –> GÄSTPOESI | ”Montmartre” av Eliazon