Från "rysk intressesfär" till Natoland!

Detta blogginlägg är skrivet av Bokhyllan.

Den 17 december 2021 överlämnades ett dokument till USA från Ryssland, ryska UD yrkade på en ny världsordning där vi (Finland och Sverige) ingick. Det nya fördraget handlade om en slags återskapad ”rysk intressesfär” som sträckte sig förbi det egna landet. Länder i Rysslands närhet skulle få suveränitet och självbestämmanderätt stympade, Moskva skulle ha vetorätt att bestämma vilka länder som…

Läs hela inlägget av Bokhyllan här –> Från "rysk intressesfär" till Natoland!