Det grå hotellet av Curtis Dawkins

Detta blogginlägg är skrivet av Litteraturkvalster & småtankar.

I novellsamlingen Det grå hotellet skildrar Curtis Dawkins livet i ett amerikanskt fängelse. Den beskriver de inlåsta dagarna där ledan är ständigt närvarande och där de intagna försöker skapa sig något av en vardag. Våldet ligger latent i väggarna och tar emellanåt fysik form – ofta mot någon medfånge, ibland mot en väktare och inte ovanligt riktas det mot dem själva.…

Läs hela inlägget av Litteraturkvalster & småtankar här –> Det grå hotellet av Curtis Dawkins