Covid19 – när endast fritiden skall bibehållas till rekommendationerna.

Detta blogginlägg är skrivet av Orsakullan.

Innan du börjar läsa texten vill jag göra dig uppmärksammad på att texten handlar om barnfritid, att det som står här handlar om skoldagens slut och när eleverna gått hem. Det är alltså inte frågan om att barnen/eleverna ska vara hemma under skoltid. Ett av skolans uppdrag är att fostra och ge adekvata redskap för att rusta framtidens samhällsmedborgare. Skolan…

Läs hela inlägget av Orsakullan här –> Covid19 – när endast fritiden skall bibehållas till rekommendationerna.