Konungens sändebud

Detta blogginlägg är skrivet av Rämmengården.

”Konungens sändebud” av Tua Burlin, utgiven av Lind & Co förlag. Året är 1543. Matilda(Tille) blir till fångatagen när hon knivhugger en fogde. Hon har funnit bevis för att fogden kommer att föråda kungen. Trond är en riddare som befinner sig på fogdens borg för att spionera på order av kungen. Han inser att Tille kan sitta på viktig information.…

Läs hela inlägget av Rämmengården här –> Konungens sändebud