Ett ovisst faktum

Detta blogginlägg är skrivet av Bibliophilia.

Världen vi känner till har sedan urminnes tider varit under konstant utveckling samt förändring. Den har bestått av olika former av arter där människan skiljt sig från mängden genom sin antecipatoriska planering. Denna unika egenskap har medfört att hen i tanken kan föreställa sig framtiden. Det går med andra ord att agera idag utifrån hur morgondagen skulle kunna se ut.…

Läs hela inlägget av Bibliophilia här –> Ett ovisst faktum