”De klassificerar andra som inne i gruppen eller utanför gruppen.”

Detta blogginlägg är skrivet av Bokhyllan.

…”Det gör kollektivister till ”exklusionister”. Det betyder att kollektivister gör skillnad på gruppmedlemmarna och de som inte är med i gruppen. Hofstede uttrycker det som att ”De klassificerar andra som inne i gruppen eller utanför gruppen.” In-grupp och ut-grupp.”Sid. 185; Det här är en svensk tiger av Aron Flam(”Hofstede” ovan är Geert Hofstede, nederländsk socialpsykolog och antropolog.)Så bra bok det…

Läs hela inlägget av Bokhyllan här –> ”De klassificerar andra som inne i gruppen eller utanför gruppen.”